TOYOTA'S

2003 TOYOTA HIGHLANDER LIMITED  $7495

2009 Toyota Rav 4 LTD - $11,550